Contact Us

Thank you for visiting our website.

Diolch am ymweld â'n gwefan.

At Glengettie we welcome all feedback. There are a number of ways you can contact us with your comments or enquiries.

Rydym ni yn Glengettie yn croesawu unrhyw adborth ac mae sawl ffordd o gysylltu â ni:

You can send your enquiry, comments or suggestions using our enquiry form, please click the link below.

Gallwch anfon eich ymholiad, sylwadau neu awgrymiadau drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau. Cliciwch ar y ddolen isod:

Enquiry Form / Ffurflen ymholiadau

Call us on 0800 633 5650
(Our Consumer Relations Department is open from 9.30am - 5.00pm Monday to Friday)

Cysylltwch â ni ar 0800 633 5650.
(Mae'r Adran Cysylltiadau Defnyddwyr ar agor rhwng 9.30am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Alternatively a letter can be sent to:
Fel arall, anfonwch lythyr at:

Consumer Relations Department
Glengettie
Pasture Road
Wirral
Merseyside
CH46 8XF
United Kingdom

Trade Enquiries / Ymholiadau masnachol

For any trade enquiries please telephone on +44 (0)151 522 4028 lines are open from 8.30am - 5.00pm Monday to Friday

Ar gyfer ymholiadau masnachol ffoniwch +44 (0)151 522 4028. Mae'r llinellau ar agor rhwng 8.30am a 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 © Glengettie 2013      Contact Us / Cysylltwch ni      Privacy Policy / Polisi Preifatrwydd      Terms & Conditions / Amodau a thelerau      Site Map / Map Gwefan