Our Shop/ Ein siop

We offer an online mail order service. Please click here to visit our online shop. We accept all major debit and credit cards.

Rydym yn cynnig gwasanaeth archebu ar-lein. Cliciwch yma i ymweld â'n siop ar-lein. Rydym yn derbyn pob un o'r prif gardiau debyd a chredyd.

Alternatively if you prefer to pay by cheque please download our mail order form and product information sheets.


Fel arall, os yw'n well gennych dalu â siec, lawrlwythwch ein ffurflen archebu drwy'r post a'r daflen wybodaeth am ein cynnyrch.

Click here to download our mail order form / Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen archebu drwy'r post

Click here to download our product information form / Cliciwch yma i lawrlwytho taflen wybodaeth am ein cynnyrch

* Due to additional charges and resource that may be incurred by Glengettie when processing orders paid for by cheque, we may not be able to offer as competitive rate in comparison to those received via our online shopping facility.
For the most competitive rates we recommend placing your order online and paying via our secure PayPal service.

Gan fod prosesu archebion a delir â siec yn gallu achosi costau ariannol ac adnoddol ychwanegol i Glengettie, mae'n bosib na fyddwn yn gallu cynnig prisiau sydd mor ffafriol â'r rhai a gynigir drwy ein gwasanaeth siopa ar lein.

I gael y prisiau gorau rydym yn argymell archebu ar lein a thalu drwy ein gwasanaeth PayPal diogel.

 


© Glengettie 2013      Contact Us / Cysylltwch ni      Privacy Policy / Polisi Preifatrwydd      Terms & Conditions / Amodau a thelerau      Site Map / Map Gwefan