• Teabags in packs of 80 and 160
  Bagiau te mewn pecynnau o 80 a 160


 • String & Tagged Teabags
  in individual envelopes (250)
  Bagiau te ar linyn mewn amlenni unigol (250)Product Range

Glengettie is a full bodied and brisk tea with rich flavour , which has made it a favourite in Wales for many years. Since it was developed for its introduction to Wales over 50 years ago,

Glengettie's reputation has been handed down from generation to generation.

We offer this product in a number of different formats. These being:

 

 

Cynnyrch

Mae blas cyfoethog ac ansawdd arbennig te Glengettie wedi'i wneud yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Ers ei ddatblygu i'w gyflwyno yng Nghymru dros hanner can mlynedd yn l, mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth.

Mae'r te hwn ar gael ar sawl ffurf, megis:

 • Loose Leaf Tea (250g)
  Te rhydd (250g)

 • Catering Teabags (1100)
  Bagiau te -pecyn arlwyo (1100)Our products are available from all good supermarkets - can't find the one you want.
Why not visit our online store? Click here

Mae ein cynnyrch ar gael ymhob archfarchnad dda. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r un yr ydych ei eisiau,
beth am edrych yn ein siop ar-lein? Cliciwch yma

© Glengettie 2013      Contact Us / Cysylltwch ni      Privacy Policy / Polisi Preifatrwydd      Terms & Conditions / Amodau a thelerau      Site MapMap / Gwefan